Log in
Logo

Pranareiki Viet Nam

Sponsored!

ADVERTISEMENT

@pranareiki

About Me

Trường đào tạo Spa Prana Reiki Spa thực sự là 1 trong các trường huấn luyện hàng đầu về ngành Spa ở nước mình. Và khi đã tốt nghiệp, tất cả học viên đều có được các việc làm giống như mong muốn của bản thân. Cùng với sứ mạng tạo ra nhân lực chuyên môn cao và kỹ năng sống đẹp, học viên của Prana Reiki Spa đã thay đổi hoàn toàn và cải thiện bản thân mỗi ngày lúc theo học ở nơi đây.

Website: https://pranareiki.vn

Google+: https://plus.google.com/103427214323367004403

Flickr: https://www.flickr.com/people/pranareiki/

Tumblr: https://pranareiki.tumblr.com/